Πιστωτικός Σχεδιασμός

Το ασταθές και ταχύτατα εναλλασσόμενο περιβάλλον δημιουργεί πιστωτική ασφυξία στην αγορά που επιχειρούν οι εταιρείες. Η Financial Factor Consulting κατέχοντας την εμπειρία και τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία μπορεί να αξιολογήσει έγκαιρα και έγκυρα την πιστοληπτική δυναμική της εταιρείας σας αλλά και των προμηθευτών σας. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία αποκτά μια ανεκτίμητη γνώση που την βοηθά να επιλέγει τους συνεργάτες της και να προβλέπει τους μελλοντικούς κινδύνους.

Στην FFC καταπολεμούμε τον πονοκέφαλο της ανεύρεσης επιχειρηματικών κεφαλαίων, δίνοντας τη δυνατότητα υλοποίησης σε μια έξυπνη επιχειρηματική ιδέα. Σας υποστηρίζουμε στην αναζήτηση ιδιωτικών κεφαλαίων, αξιολογώντας την επένδυση, προετοιμάζοντας τις κατάλληλες παρουσιάσεις και φέρνοντάς σας σε επαφή με επιλεγμένους επενδυτές.